Çocuk Yogası, klasik yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür. Bu çalışmalarla amaçlanan, yetişkin yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile yaşama devam ettirmesine yardımcı olmaktır.

FAYDALARI:

Kaliteli dinleme ve öğrenme, dikkat süresinde artma, problem çözme becerisi, sınav kaygısında azalma, güçlü ifade yeteneği, yaratıcılık, güçlü bir hayal gücü, iş birliğinde bulunabilme, liderlik özellikleri kazanımı ve güçlü bir hafıza sağlar. Ayrıca; Konsantrasyon, odaklanma, dikkatti toplamaya yardımcı olur. Kuvvet ve dayanıklılık sağlar, kasları kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Öz güven, kendine saygıyı geliştirir. Olumlu düşünme ve duyguların kolay ifade edilmesine yardımcı olur. Doğru nefes almayı sağlar ve nefes farkındalığını geliştirir. Olumlu iletişim becerileri kazandırır, paylaşımı sevdirir. Güçlü bir kişilik oluşmasını sağlar. Fiziksel uyum yeteneği kazandırır. Öğrenme becerilerinin gelişimini ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlar. Kendini iyi hissetmesini, başkalarına saygı duymasını sağlar. Yaratıcı bir hayal gücü ve olumlu görüş yeteneği kazandırır.